Attester

Attester til forsikring mm.

Motorattest
Betales desværre ikke af sygesikringen/regionen. Man skal selv betale og taksten er fast.

550 kr (heraf 100 kr moms)

Attest til sundhedsforsikring
Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

Der er 2 situationer som vi handler efter:

  1. Den ene situation er den at du opsøger os som du plejer fordi du har et symptom. Hvis vi vurderer at du bør få udført en bestemt undersøgelse eller behandling og skriver en henvisning, kan du få en kopi af henvisningen med i hånden og videresende den til dit forsikringsselskab. Så kan du måske komme hurtigere til behandling.
  2. Den anden situation er, at du henvender dig med et ønske om en speciel service, som du normalt ikke ville søge læge for, og at du kun kommer fordi du har en sundhedsforsikring der giver nogle særlige behandlinger, som det almindelige sundhedssystem ikke giver. I den situation giver sygesikringen ikke de praktiserende læger løn for undersøgelsen og undersøgelsen skal betales af forsikringsselskabet. I det tilfælde er det bedst du taler med dit forsikringsselskab før du kontakter os, så du kan sikre dig at de betaler for dig. Du kan med fordel bede din sundhedsforsikring fremsende en FP 710 til os.

Mere om sundhedsforsikringer

Du skal være opmærksom på, at vi kun kan anbefale en behandling via sundhedsforsikring hvis vi er sikre på at den ikke vil skade dig. Vi kan som læger ikke anbefale en service der risikerer at forværre din situation eller som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger.

Vi kan godt anerkende ønsket om en service og skrive en henvisning selvom den måske i vores øjne virker overflødig eller unødvendig, bare ovenstående er opfyldt.

Eksempel: hvis vi ser en fibersprængning og vurderer at den kan gå over af sig selv vil vi stadig kunne skrive en henvisning til akupunktur via sundhedsforsikring, da det ikke indebærer fare for forværring.

Hvis vi fraråder en “service” har du stadig mulighed for at bede om at tale med selskabets egen læge om sagen, så du kan få den ydelse du mener du skal have som privat betalende forsikringskunde.

Alle forsikringsselskaber anerkender ovenstående fremgangsmåde og er forpligtiget til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed selskabets læge ringe til os.

Øvrige attester og privatarbejde som udenfor sygesikringen

(Mest aktuelt for forsikringsselskaber).

Vi følger de priser der er aftalt mellem PLO (praktiserende lægers organisation) og forsikringsselskaberne . For øvrige attester som ikke er omfattet af aftalen mellem Praktiserende Lægers Organisation og forsikringsselskaber er prisen 2000 kr./time uden moms. Regningen tages efter tidsforbrug dog minimum ½ time.

Attester er med ganske få undtagelser momspligtige. Sygdomsbehandling er ikke momspligtig.