efteraarsblade

Konsultation

Konsultation hos læge eller klinikpersonale?

Både læger og klinikpersonale udfører konsultationer. Indholdet er forskelligt. Hvis du skal til årskontrol vil du oftest først komme til forundersøgelse og blodprøvetagning hos klinikpersonale.

Eksempler på konsultationer som fortrinsvis varetages af klinikpersonale er

  • sukkersygekontroller
  • kostvejledning
  • rygestopvejledning
  • stingfjernelse
  • lungefunktionsundersøgelse
  • hjertekardiogram
  • blodprøver

Konsultationens varighed

Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 15 min pr. patient. Inden for den tid skal der udover samtalen foretages eventuelle undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m.

Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse inden for den fastsatte tid.

Dette af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen og med henblik på at alle patienter der ønsker det, specielt de akutte, har mulighed for at få en tid.

Udeblivelse fra aftalt konsultation

Vi har desværre fortsat en hel del udeblivelser. Husk at melde afbud til din tid hvis du ikke kan komme af hensyn til andre patienter der så kan komme til før.

Hent evt. appen “Min Læge”. Den giver dig mulighed for at få en påmindelse om en fremtidig tid i lægehuset.