Vi er 3 læger, 1 sygeplejerske og 2 sekretærer samt en uddannelseslæge

Lægerne i Skårup har 3200-3300 patienter

Vi er fasttilknyttede læger på plejehjemmet Ådalen i Vester Åby og Bostedet Vestereng i Skårup.

Lægevalg

Du kan vælge læge på Borger.dk

Vi har aktuelt lukket for tilgang og åbner først når vi er nede på 3200 patienter. Hvis du ønsker det kan du blive skrevet på en liste i klinikken, så vi kan kontakte dig når vi åbner for tilgang. Hvis du har et familiemedlem der har os som læge, kan du søge om at blive patient hos os, selvom vi har lukket for tilgang.

Uddannelseslæge

Vi har altid uddannelseslæger ansat i vores klinik. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge som ikke er speciallæge endnu. De fleste af vores uddannelseslæger stiler imod at blive praktiserende læger hvilket kræver at man bliver speciallæge i almen medicin.

Det tager minimum 6½ år at blive speciallæge i almen medicin. Først er der “basis” (tidligere kaldet turnus) som er en 1 årig ansættelse på sygehus og i almen praksis.

Derefter følger 5½ år med ialt 2½ års ansættelser på sygehusafdelinger og 3 års ansættelse i almen praksis. Herefter kan man slå sig ned som praktiserende læge. Vores uddannelseslæger befinder sig alle på forskellige niveauer i denne speciallægeuddannelse.

Delepraksis

Vi er 3 læger der deler 2 lægekapaciteter. Derfor har vi kun 1100 patienter pr læge mod det normale 1600. Desuden arbejder vi på skift så vi i gennemsnit er på arbejde 3-4 dage pr uge.