Vi er 3 læger, 1 sygeplejerske, 1 social- og sundhedsassistent og 1 sekretær samt 1-2 uddannelseslæger.

Lægerne i Skårup har 3200-3300 patienter.

Vi er fasttilknyttede læger på Bostedet Vestereng i Skårup.

Lægevalg

Du kan vælge læge på Borger.dk

Uddannelseslæge

Vi har næsten altid uddannelseslæger ansat i vores klinik. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge som ikke er speciallæge endnu. De fleste af vores uddannelseslæger stiler imod at blive praktiserende læger hvilket kræver at man bliver speciallæge i almen medicin.

Det tager minimum 6½ år at blive speciallæge i almen medicin. Først er der “basis” (tidligere kaldet turnus) som er en 1 årig ansættelse på sygehus og i almen praksis.

Derefter følger 5½ år med ialt 2½ års ansættelser på sygehusafdelinger og 3 års ansættelse i almen praksis. Herefter kan man slå sig ned som praktiserende læge. Vores uddannelseslæger befinder sig alle på forskellige niveauer i denne speciallægeuddannelse.

Delepraksis

Vi er 3 læger der deler 2 lægekapaciteter. Derfor har vi kun 1100 patienter pr læge mod det normale 1600. Desuden arbejder vi på skift så vi i gennemsnit er på arbejde 3-4 dage pr uge.